Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Trisomi 8q-syndromet

Trisomi 8q-syndromet

Synonym: 8q-duplikationssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt