Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Vanishing bone disease

Vanishing bone disease

Synonymer: Generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom, Diffus lymfangiomatos, Thoracic lymphangiomatosis

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt