Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Velocardiofacial syndrome

Velocardiofacial syndrome

Synonymer: 22q11-deletionssyndromet, DiGeorges syndrom, VCFS, Velokardiofacialt syndrom, CATCH 22

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt