Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Walker-Warburgs syndrom

Synonymer: Kongeniala muskeldystrofier, Kongenital muskeldystrofi med laminin α2-brist, Fukyamas kongenitala muskeldystrofi ,Ullrichs kongenitala muskeldystrofi ,Integrin α-brist ,Muscle-eye-brain disease ,Kongenital muskeldystrofi 1C ,Kongenital muskeldystrofi 1D ,LMNA-relaterad kongenital muskeldystrofi ,Kongenital muskeldystrofi med rigid spine

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03