Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis

Warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis

Synonymer: WHIM-syndromet, Zuelzer-Krills syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt