Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Welanders distala myopati

Welanders distala myopati

Synonymer: Myopathia distalis tarda hereditaria, Hedesundasjukan

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt