Länksamling per diagnos - [2020-04-11] Weyers akrofaciala dysostos

Weyers akrofaciala dysostos

Synonymer: Kondroektodermal dysplasi, Ellis-van Crevelds syndrom och Weyers akrofaciala dysostos

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt