Länksamling per diagnos - [2020-04-11] WHIM-syndromet

WHIM-syndromet

Synonymer: Warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis, Zuelzer-Krills syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt