Länksamling per diagnos - [2020-04-11] X-kromosombunden agammaglobulinemi

X-kromosombunden agammaglobulinemi

Synonymer: Brutons sjukdom/agammaglobulinemi, Könsbunden gammaglobulinbrist, Könsbunden agammaglobulinemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt