Länksamling per diagnos - [2020-04-11] X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit

X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit

Synonymer: X-linked hypophosphatemia, XLH

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt