Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Primär karnitinbrist

Synonymer: Ärftlig karnitinbrist, Carnitine uptake defect, CUD, Systemic primary carnitine deficiency

Diagnosbeskrivning

Primär karnitinbrist, även kallat CUD (Carnitine uptake defect), är en medfödd, ärftlig ämnes­omsättnings­sjukdom som medför att kroppen har nedsatt förmåga att använda fett som energikälla.

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03