Länksamling per diagnos - [2021-03-03] Thomsens sjukdom

Thomsens sjukdom

Synonymer: Beckers myotioni, Myotonia congenita

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt