Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Periodisk feber med aftös stomatit

Synonym: PFAPA, faryngit och cervikal adenit; periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis syndrome

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03