Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Aarskogs syndrom
 2. AB-varianten av GM2-gangliosidos
 3. ACS 1
 4. Addisons sjukdom
 5. ADLD
 6. Adrenoleukodystrofi och Adrenomyeloneuropati
 7. Adrenomyeloneuropati
 8. Adult-onset autosomal dominant leukodystrophy with autonomic symtoms
 9. Adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia
 10. AGU
 11. aHUS
 12. Aicardis syndrom
 13. AID-defekt
 14. AIP
 15. AIS
 16. Akondroplasi
 17. Akrocefalosyndaktyli typ I
 18. Akrocefalosyndaktyli typ III
 19. Akrocefalosyndaktyli typ V
 20. Aktivatorproteinbrist, AB-varianten
 21. Akut intermittent porfyri
 22. Alagilles syndrom
 23. Albers-Schönbergs sjukdom
 24. Albinism
 25. ALD
 26. Alexanders sjukdom
 27. Alfa-1,4-glukan-6-alfa-glukosyltransferasbrist
 28. Alfa-D-mannosidasbrist
 29. Alfa-galaktosidas A-brist
 30. Alfa-L-iduronidasbrist
 31. Alfa-mannosidasbrist
 32. Alkaptonuri
 33. Alpers-Huttenlochers sjukdom
 34. Alpers sjukdom
 35. Alports syndrom
 36. ALPS
 37. ALS
 38. ALSP
 39. Alström-Hallgrens syndrom
 40. Alströms syndrom
 41. AMN
 42. Amyoplasi
 43. Amyotrofisk lateralskleros
 44. Andersens sjukdom
 45. Anderson-Fabrys sjukdom
 46. Androgen insensitivity syndrome
 47. Androgenokänslighetssyndromet
 48. Angelmans syndrom
 49. Angiokeratoma corporporis diffusum
 50. Angioödem (förvärvat)
 51. Angioödem (hereditärt)
 52. Anhidrotisk ektodermal dysplasi
 53. Aniridi
 54. Antibasalmembransvaskulit
 55. Anti-GBM disease
 56. Anti-glomerular basement membrane vasculitis
 57. Anti-NMDA-receptorencefalit
 58. Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encefalit
 59. APECED
 60. Aperts syndrom
 61. APS1/APECED
 62. Aquired angioedema
 63. Argininosuccinate lyase deficiency
 64. Argininosuccinatlyasbrist
 65. ARPKD
 66. Arteriohepatisk dysplasi
 67. Artrogrypos
 68. Arylsulfatas A-brist
 69. Arylsulfatas B-brist
 70. ASL-brist
 71. ASLD
 72. Aspartoacylasbrist
 73. Aspartylglukosaminuri
 74. AT
 75. Ataxia telangiectasia
 76. Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom
 77. Autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi
 78. Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom
 79. Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1
 80. Autosomal dominant leukodystrofi med LMNB1-duplikation
 81. Autosomal recessive polycystic kidney disease
 82. Autosomal recessiv polycystisk njursjukdom
 83. Axenfeld-Riegers syndrom
 84. Axenfelds anomali

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03