Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. CACT-brist
 2. CADASIL
 3. CAH
 4. Canale-Smiths syndrom
 5. Canavans leukodystrofi
 6. Canavans sjukdom
 7. CAPS
 8. Cardiofaciocutaneous syndrome
 9. Carolis sjukdom
 10. Carolis syndrom
 11. Cartilage-hair hypoplasia
 12. CATCH 22
 13. Cat eye-syndromet
 14. CCD
 15. CCHS
 16. CD40-ligand defekt
 17. CDG-Ia
 18. CDG-Ib
 19. CDGS-IA
 20. CDGS-IB
 21. Central core disease
 22. Central neurofibromatos
 23. Centronukleär myopati
 24. Ceratosis follicularis
 25. Cerebello-okulo-renalt syndrom
 26. Cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikala infarkter och leukoencefalopati
 27. Cerebral gigantism
 28. Cerebrohepatorenalt syndrom
 29. CF
 30. CFC
 31. CFTD
 32. CGD
 33. Charcot-Marie-Tooth disease
 34. Charcot-Marie-Tooth sjukdom,, X-kromosombunden
 35. Charcot-Marie-Tooths sjukdom - en översikt
 36. Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 1
 37. Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 2
 38. Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 3
 39. Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 4
 40. CHARGE association
 41. CHARGE syndrom
 42. Chediak-Higashis syndrom
 43. CHH
 44. Chondrodysplasia punctata
 45. Chondrodysplasia punctata, tibia-metakarpaltyp
 46. Chondrodysplasia punctata, X-kromosombunden dominant
 47. Chondrodysplasia punctata, X-kromosombunden recessiv
 48. Chondrodysplasia punctata typ 1, brakytelefalangisk typ
 49. Chondrodysplasia punctata typ 2, Conradi-Hünermann typ
 50. Christ-Siemens-Touraines syndrom
 51. Chronic granulomatous disease
 52. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
 53. Chronic mucocutaneous candidiasis
 54. Chronic mucocutaneous candidiasis disease
 55. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension
 56. Churg-Strauss syndrom
 57. CIDP
 58. CINCA
 59. CJD
 60. Cleidokranial dysplasi
 61. CLN1
 62. CLN3
 63. CMCC
 64. CMS
 65. CMT1
 66. CMT2
 67. CMT3
 68. CMT4
 69. CMTX
 70. Cockaynes syndrom
 71. Coffin-Lowrys syndrom
 72. Coffin-Siris syndrom
 73. Comel-Nethertons syndrom
 74. Common variable immunodeficiency
 75. Congenital adrenal hyperplasia
 76. Congenital central hypoventilation syndrome
 77. Congenital disorder of glycosylation type Ia
 78. Congenital disorder of glycosylation type Ib
 79. Congenital fiber type disproportion
 80. Congenital myasthenic syndromes
 81. Cori-Forbes sjukdom
 82. Cornelia de Langes syndrom
 83. Costellos syndrom
 84. CPEO
 85. CPT 1A-brist
 86. CPT 1-brist
 87. CPT 2-brist
 88. Creutzfeldt-Jakob disease
 89. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 90. Cri du chat-syndromet
 91. Crouzons syndrom
 92. Cryopyrin associated periodic syndromes
 93. CTEPH
 94. CVID
 95. Cystationin-beta-syntasbrist
 96. Cystisk fibros
 97. Cystisk pankreasfibros

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03