Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. HAE
 2. Hallervorden-Spatz sjukdom
 3. Hand-Schüller-Christians sjukdom
 4. Hedesundasjukan
 5. Hemifacial mikrosomi
 6. Hemofagocyterande syndrom
 7. Hemofili A
 8. Hemofili B
 9. Hemolytiskt uremiskt syndrom, atypiskt
 10. Hepatolentikulär degeneration
 11. Hepatorenal tyrosinemi
 12. Hereditary angioedema
 13. Hereditary myopathy with lactic acidosis
 14. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies
 15. Hereditära multipla osteokondrom
 16. Hereditär amyloidos, finsk typ
 17. Hereditär diffus leukoencefalopati med sfäroider (HDLS)
 18. Hereditär hemorragisk telangiektasi
 19. Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 1
 20. Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2
 21. Hereditär motorisk sensorisk neuropati (HMSN)
 22. Hereditär neuralgisk amyotrofi
 23. Hereditär neuropati med kompressionsneuropatier
 24. Hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V
 25. Hereditär spastisk parapares
 26. Hereditär spastisk paraplegi
 27. Hereditärt angioödem och förvärvat angioödem
 28. Heredopathia atactica polyneuritiformis
 29. Herpesencefalit
 30. Herpes simplexencefalit
 31. Hers sjukdom
 32. Heterotaxisyndromet
 33. Hexosaminidas A-brist
 34. Hexosaminidas B-brist
 35. HIES
 36. Hippel-Lindaus syndrom
 37. Histiocytosis X
 38. Hjärnsjukdom utan känd orsak
 39. HML
 40. HMO
 41. HMSN
 42. HMSN1
 43. HMSN2
 44. HNA
 45. HNPP
 46. Homocystinuri
 47. Hoyeraal-Hreidarssons syndrom
 48. HSAN V
 49. HT1
 50. Hunters sjukdom
 51. Huntingtons chorea
 52. Huntingtons sjukdom
 53. Hurler/Scheies sjukdom
 54. Hydrocefalus
 55. Hyper-IgE-syndrom
 56. Hyper-IgM-syndromet
 57. Hyperimmunoglobulin E infection syndrome
 58. Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita
 59. HyperPP
 60. Hyperprostaglandin E-syndromet
 61. Hypofosfatasi
 62. Hypogammaglobulinemi
 63. Hypogonadotrop hypogonadism
 64. Hypohidrotisk ektodermal dysplasi
 65. Hypohidrotisk ektodermal dysplasi med immunbrist
 66. Hypokalemisk periodisk paralys
 67. HypoPP

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03