Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. HAE
 2. Hallervorden-Spatz sjukdom
 3. Hand-Schüller-Christians sjukdom
 4. Hedesundasjukan
 5. Hemifacial mikrosomi
 6. Hemofagocyterande syndrom
 7. Hemofili A
 8. Hemofili B
 9. Hemolytiskt uremiskt syndrom, atypiskt
 10. Hepatolentikulär degeneration
 11. Hepatorenal tyrosinemi
 12. Hereditary angioedema
 13. Hereditary myopathy with lactic acidosis
 14. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies
 15. Hereditära multipla osteokondrom
 16. Hereditär amyloidos, finsk typ
 17. Hereditär diffus leukoencefalopati med sfäroider (HDLS)
 18. Hereditär hemorragisk telangiektasi
 19. Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 1
 20. Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2
 21. Hereditär motorisk sensorisk neuropati (HMSN)
 22. Hereditär neuropati med kompressionsneuropatier
 23. Hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V
 24. Hereditär spastisk parapares
 25. Hereditär spastisk paraplegi
 26. Hereditärt angioödem och förvärvat angioödem
 27. Heredopathia atactica polyneuritiformis
 28. Herpesencefalit
 29. Herpes simplexencefalit
 30. Hers sjukdom
 31. Heterotaxisyndromet
 32. Hexosaminidas A-brist
 33. Hexosaminidas B-brist
 34. HIES
 35. Hippel-Lindaus syndrom
 36. Histiocytosis X
 37. Hjärnsjukdom utan känd orsak
 38. HML
 39. HMO
 40. HMSN
 41. HMSN1
 42. HMSN2
 43. HNPP
 44. Homocystinuri
 45. Hoyeraal-Hreidarssons syndrom
 46. HSAN V
 47. HT1
 48. Hunters sjukdom
 49. Huntingtons chorea
 50. Huntingtons sjukdom
 51. Hurler/Scheies sjukdom
 52. Hydrocefalus
 53. Hyper-IgE-syndrom
 54. Hyper-IgM-syndromet
 55. Hyperimmunoglobulin E infection syndrome
 56. Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita
 57. HyperPP
 58. Hyperprostaglandin E-syndromet
 59. Hypofosfatasi
 60. Hypogammaglobulinemi
 61. Hypogonadotrop hypogonadism
 62. Hypohidrotisk ektodermal dysplasi
 63. Hypohidrotisk ektodermal dysplasi med immunbrist
 64. Hypokalemisk periodisk paralys
 65. HypoPP

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se