Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kabuki makeup-syndromet
 2. Kabukisyndromet
 3. Kallmanns syndrom
 4. Kardiofaciokutant syndrom
 5. Kardiokutant syndrom
 6. Karnitin-acylkarnitin-translokas-brist
 7. Karnitin-palmitoyltransferas 1A-brist
 8. Karnitin-palmitoyltransferas 2-brist
 9. Kartageners syndrom
 10. Kearns-Sayres syndrom och Pearsons syndrom
 11. Kennedys sjukdom
 12. Keratosis follicularis
 13. Kinsbournes syndrom
 14. Klinefelters syndrom
 15. Klippel-Feils syndrom
 16. Klippel-Trenaunays syndrom
 17. Kondroektodermal dysplasi
 18. Kongenitala muskeldystrofier
 19. Kongenitala myastena syndrom
 20. Kongenital aniridi
 21. Kongenital binjurebarkshyperplasi
 22. Kongenital dystrofia myotonika
 23. Kongenital fibertypsdisproportion
 24. Kongenital hemidysplasi med iktyosiform erytrodermi och extremitetsdefekter
 25. Kongenital hypoplastisk anemi
 26. Kongenital iktyos
 27. Kongenital leverfibros
 28. Kongenital muskeldystrofi 1 C
 29. Kongenital muskeldystrofi 1D
 30. Kongenital muskeldystrofi med laminin α2-brist
 31. Kongenital muskeldystrofi med rigid spine
 32. Kongenital myasteni
 33. Kongenital myopati med fibertypsdisproportion
 34. Kongenitalt bilateralt perisylviärt syndrom
 35. Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom
 36. Kongenitalt glaukom
 37. Kostmanns sjukdom
 38. Krabbes sjukdom
 39. Kromosom 1, 1p36-deletionssyndromet
 40. Kromosom 1, Partiell monosomi 1p36-syndromet
 41. Kromosom 11, 11q-deletionssyndromet
 42. Kromosom 11, Derivatkromosom 22-syndromet
 43. Kromosom 11, Partiell trisomi 11/22
 44. Kromosom 12, Isokromosom 12p-syndromet
 45. Kromosom 12, Tetrasomi 12p-syndromet
 46. Kromosom 13, 13q-deletionssyndromet
 47. Kromosom 13, Monosomi 13q-syndromet
 48. Kromosom 13, Trisomi 13-syndromet
 49. Kromosom 15, Markörkromosom 15-syndromet
 50. Kromosom 17, Duplikation 17p11.2-syndromet
 51. Kromosom 18, 18p-deletionssyndromet
 52. Kromosom 18, 18q-deletionssyndromet
 53. Kromosom 18, Isokromosom 18p-syndromet
 54. Kromosom 18, Monosomi 18p-syndromet
 55. Kromosom 18, Monosomi 18q-syndromet
 56. Kromosom 18, Tetrasomi 18p-syndromet
 57. Kromosom 18, Trisomi 18-syndromet
 58. Kromosom 20, 20p-duplikationssyndromet
 59. Kromosom 20, Trisomi 20p-syndromet
 60. Kromosom 22, 22q11-deletionssyndromet
 61. Kromosom 22, 22q13.3-deletionssyndromet
 62. Kromosom 22, 22q13-deletionssyndromet
 63. Kromosom 22, CATCH 22
 64. Kromosom 22, Ringkromosom 22-syndromet
 65. Kromosom 4, 4p-deletionssyndromet
 66. Kromosom 4, 4q-deletionssyndromet
 67. Kromosom 4, Interstitiell deletion 4q
 68. Kromosom 4, Monosomi 4p-syndromet
 69. Kromosom 4, Monosomi 4q-syndromet
 70. Kromosom 5, 5p-deletionssyndromet
 71. Kromosom 5, Duplikation 5p-syndromet
 72. Kromosom 5, Duplikation 5q-syndromet
 73. Kromosom 5, Trisomi 5p-syndromet
 74. Kromosom 5, Trisomi 5q-syndromet
 75. Kromosom 8, Duplikation 8q-syndromet
 76. Kromosom 8, Trisomi 8q-syndromet
 77. Kromosom 9, 9p-deletionssyndromet
 78. Kromosom 9, 9p-duplikationssyndromet
 79. Kromosom 9, 9q-duplikationssyndromet
 80. Kromosom 9, Monosomi 9p-syndromet
 81. Kromosom 9, Trisomi 9-mosaiksyndromet
 82. Kromosom 9, Trisomi 9p-syndromet
 83. Kromosom 9, Trisomi 9q-syndromet
 84. Kromosomavvikelser, en översikt
 85. Kronisk granulomatös sjukdom
 86. Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati
 87. Kronisk mukokutan candidiasis
 88. Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom
 89. Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension
 90. Kryopyrinassocierade periodiska syndrom
 91. KSS
 92. Kutan mastocytos
 93. Könsbunden agammaglobulinemi
 94. Könsbunden gammaglobulinbrist

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03