Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Machado-Josephs sjukdom/SCA3
 2. Malign hypertermikänslighet
 3. Mandibulofacial dysostos
 4. Mannosidos
 5. Maple syrup urine disease
 6. Marble bone disease
 7. Marfans syndrom
 8. Markörkromosom 15-syndromet
 9. Maroteaux-Lamys sjukdom
 10. Mastocytos
 11. MCAD-brist
 12. McArdles sjukdom
 13. McCune-Albrights syndrom
 14. MCPH
 15. MCPH-SCKS spektrum
 16. MECP2-duplikationssyndromet
 17. MED
 18. Medelhavsfeber, familjär
 19. Medfödd aniridi
 20. Medfödd benskörhet
 21. Medfödd cilieorörlighet
 22. Medfödd grön starr
 23. Medfödd hypoparatyreoidism
 24. Medfödd spondyloepifyseal dysplasi
 25. Medium chain-acyl-CoA dehydrogenase deficiency
 26. MELAS
 27. Melnick-Frasers syndrom
 28. MEN 1
 29. MEN2
 30. Meretojas sjukdom
 31. MERRF
 32. Metakromatisk leukodystrofi
 33. MHE
 34. Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes
 35. Mitokondriella sjukdomar
 36. MLD
 37. MMN
 38. MO
 39. Mohrs syndrom (OFD II)
 40. Monosomi 13q-syndromet
 41. Monosomi 18p-syndromet
 42. Monosomi 18q-syndromet
 43. Monosomi 4p-syndromet
 44. Monosomi 4q-syndromet
 45. Monosomi 9p-syndromet
 46. MOP
 47. Morbus Gaucher
 48. Morbus Osler
 49. Morquios sjukdom
 50. Moschcowitz sjukdom
 51. Motorneuronsjukdom
 52. Mowat-Wilsons syndrom
 53. Moyamoya
 54. MPI-CDG
 55. MPS I (IH, IH/S, IS)
 56. MPS II
 57. MPS III
 58. MPS IV
 59. MPS VI
 60. MPS VII
 61. MSUD
 62. Muckle-Wells syndrom
 63. Mukopolysackaridos typ I
 64. Mukopolysackaridos typ II
 65. Mukopolysackaridos typ III
 66. Mukopolysackaridos typ IV
 67. Mukopolysackaridos typ VI
 68. Mukopolysackaridos typ VII
 69. Mukoviskidos
 70. Multifokal motorisk neuropati
 71. Multipel endokrin neoplasi typ 1
 72. Multipel endokrin neoplasi typ 2
 73. Multipel epifyseal dysplasi
 74. Multipla cartilaginära exostoser
 75. Multipla hereditära exostoser
 76. Multipla osteokondrom
 77. Muscle-eye-brain disease
 78. MWS
 79. Myhres syndrom
 80. Myoclonic epilepsy with ragged-red fibers
 81. Myoclonic epilepsy with ragged-red fibers
 82. Myofibrillära myopatier
 83. Myofosforylasbrist
 84. Myopathia distalis tarda hereditaria
 85. Myopathy with exercise intolerance (Swedish type)
 86. Myositis ossificans progressiva
 87. Myotonia congenita
 88. Myotubulär myopati
 89. Möbius sekvens
 90. Möbius syndrom

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03