Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Pachyonychia congenita
 2. PAH
 3. Pallister-Killians syndrom
 4. PAN
 5. Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
 6. Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
 7. Papillon Léage-Psaumes syndrom (OFD I)
 8. Paramyotonia congenita
 9. Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
 10. Paroxysmal nokturn hemoglobinuri
 11. Partiell monosomi 1p36-syndromet
 12. Partiell trisomi 11/22
 13. Pataus syndrom
 14. PC
 15. PCD
 16. PDH-brist
 17. Pearsons syndrom
 18. Pelizaeus-Merzbacher disease
 19. Pelizaeus-Merzbachers sjukdom
 20. Pelletier-Leistis syndrom
 21. Pemfigus vulgaris
 22. PEO
 23. Perisylviärt syndrom
 24. Permanent neonatal diabetes mellitus
 25. Peroxisomala biogenesdefekter
 26. Pfeiffers syndrom
 27. PGM3-brist
 28. PGM3-CDG
 29. PGM3 deficiency
 30. PHA1
 31. Phelan-McDermids syndrom
 32. Phenylketonuria
 33. Pigmentary orthocromatic leukodystrophy (POLD
 34. PKAN
 35. PKU
 36. PMD
 37. PMM2-CDG
 38. PNDM
 39. PNH
 40. Polyarteritis nodosa
 41. Polycystisk njursjukdom (autosomal recessiv)
 42. Polymyosit
 43. Pompes sjukdom
 44. Porfyri, akut intermittent
 45. Porfyri, erytropoetisk protoporfyri
 46. Potocki-Lupskis syndrom
 47. Prader-Willis syndrom
 48. Primär binjurebarksvikt
 49. Primär ciliär dyskinesi
 50. Primär karnitinbrist
 51. Primär lateral skleros
 52. Primär mikrocefali och Seckels syndrom
 53. Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos
 54. Primärt kongenitalt glaukom
 55. Progressiv arteriell ocklusiv sjukdom
 56. Progressiv bulbär pares
 57. Progressiv extern oftalmoplegi
 58. Progressiv spinal muskelatrofi
 59. PROMM
 60. Propionsyraemi
 61. Propionsyrauri
 62. Propionyl-CoA-karboxylasbrist
 63. Proximal myoton myopati
 64. Prune belly-syndromet
 65. Pseudoakondroplasi
 66. Pseudobulbär pares
 67. Pseudohypoaldosteronism typ 1
 68. Pseudoxanthoma elasticum
 69. PTLS
 70. Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension
 71. PWS
 72. PXE
 73. Pyruvatdehydrogenasbrist

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se