Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen.

Sortering A-Ö.

(Klicka på en bokstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Pachyonychia congenita
 2. PAH
 3. Pallister-Killians syndrom
 4. PAN
 5. Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
 6. Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration
 7. Papillon Léage-Psaumes syndrom (OFD I)
 8. Paramyotonia congenita
 9. Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
 10. Paroxysmal nokturn hemoglobinuri
 11. Partiell monosomi 1p36-syndromet
 12. Partiell trisomi 11/22
 13. Pataus syndrom
 14. PC
 15. PCD
 16. PDH-brist
 17. Pearsons syndrom
 18. Pelizaeus-Merzbacher disease
 19. Pelizaeus-Merzbachers sjukdom
 20. Pelletier-Leistis syndrom
 21. Pemfigus vulgaris
 22. PEO
 23. Periodisk feber med aftös stomatit
 24. Perisylviärt syndrom
 25. Permanent neonatal diabetes mellitus
 26. Peroxisomala biogenesdefekter
 27. PFAPA
 28. Pfeiffers syndrom
 29. PGM3-brist
 30. PGM3-CDG
 31. PGM3 deficiency
 32. PHA1
 33. Phelan-McDermids syndrom
 34. Phenylketonuria
 35. Pigmentary orthocromatic leukodystrophy (POLD
 36. PKAN
 37. PKU
 38. PMD
 39. PMM2-CDG
 40. PNDM
 41. PNH
 42. Polyarteritis nodosa
 43. Polycystisk njursjukdom (autosomal recessiv)
 44. Polymyosit
 45. Pompes sjukdom
 46. Porfyri, akut intermittent
 47. Porfyri, erytropoetisk protoporfyri
 48. Potocki-Lupskis syndrom
 49. Prader-Willis syndrom
 50. Primär binjurebarksvikt
 51. Primär ciliär dyskinesi
 52. Primär karnitinbrist
 53. Primär lateral skleros
 54. Primär mikrocefali och Seckels syndrom
 55. Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos
 56. Primärt kongenitalt glaukom
 57. Progressiv arteriell ocklusiv sjukdom
 58. Progressiv bulbär pares
 59. Progressiv extern oftalmoplegi
 60. Progressiv spinal muskelatrofi
 61. PROMM
 62. Propionsyraemi
 63. Propionsyrauri
 64. Propionyl-CoA-karboxylasbrist
 65. Proximal myoton myopati
 66. Prune belly-syndromet
 67. Pseudoakondroplasi
 68. Pseudobulbär pares
 69. Pseudohypoaldosteronism typ 1
 70. Pseudoxanthoma elasticum
 71. PTLS
 72. Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension
 73. PWS
 74. PXE
 75. Pyruvatdehydrogenasbrist

Här listas diagnoser 1-22

Diagnos 5-8

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03