Nyheter - [2020-01-02] Stöd och service

Stöd och service

Fotograf: Therese Berggren NOC-Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser

Rättigheter för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående hänger ihop med de skyldigheter samhället har i förhållande till innevånarna, och särskilt för personer med funktionsnedsättning.