Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Föräldraträffar i Sverige

Träffa andra föräldrar som också har ett barn med en sällsynt diagnos.

Här hittar du föräldraträffar som arrangeras i Sverige vid Centrum för sällsynta diagnoser.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse snarast till kontaktpersonen i ditt område, se nedan.

Centrum för sällsynta diagnoser Väst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Väst) omfattar norra delen av Region Halland (Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommun) och Västra Götalandsregionen.

Datum: 24 september och 8 oktober
Kontaktperson och anmälan till: Astrid Emker, astrid.emker@agrenska.se
Ange ditt namn och telefonnummer.


Clänk till annan webbplatsentrum för sällsynta diagnoser i Uppsala-Örebro

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Uppsala-Örebroregionen) omfattar Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland,

Datum: 1 och 14 oktober

Kontaktpersoner och anmälan:
Uppsala:
Aggeliki Savvidou Levinsson, e-post: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Gävleborg:
Åsa Strid Winholm, e-post: csd@regiongavleborg.se

Ange ditt namn och telefonnummer


Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhusetlänk till annan webbplats

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Datum: 2 och 16 oktober
Kontaktperson och anmälan till: Katja Ekholm, katja.ekholm@sll.se
Ange ditt namn och telefonnummer.


Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Verksamheten inom Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) omfattar södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommun)

Datum: 14 november och 8 december
Kontaktperson och anmälan till:
Malin Lenneryd, csd@skane.se
Ange ditt namn och telefonnummer.

 

En kortfilm med citat från föräldrar som deltagit på föräldraträffar tidigare

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.