Nyheter - [2020-09-08] Stöd och utbildning inom hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Stöd och utbildning inom hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Ny webbutbildning om beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel.