Nyheter - [2020-12-07] Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal

God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.