Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vacciner mot covid-19

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021.

För att genomföra effektiva och säkra vaccinationer mot sjukdomen covid-19, har Socialstyrelsen beslutat att ge distriktsjuksköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19.