Nyheter - [2020-12-15] Riksnorm för försörjningsstöd 2021

Riksnorm för försörjningsstöd 2021

Regeringen har fattat beslut om riksnormen för försörjningsstöd för 2021.

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet.