Nyheter - [2020-12-15] X-bunden adrenoleukodystrofi, X-ALD

X-bunden adrenoleukodystrofi, X-ALD

Det är i nuläget inte aktuellt med screening på nyfödda pojkar för X-ALD.