Nyheter - [2021-01-28] Översyn av Socialstyrelsens sammanställning över riskgrupper

Översyn av Socialstyrelsens sammanställning över riskgrupper

Socialstyrelsen får i uppdrag att löpande se över och uppdatera sammanställning över de identifierade grupper som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19.