Nyheter - [2021-02-23] Ny utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ny utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen.