Nyheter - [2021-02-23] Statsbidrag till organisationer inom området sällsynta diagnoser

Statsbidrag till organisationer inom området sällsynta diagnoser

Statsbidraget är till för organisationer som bidrar till att personer med sällsynta diagnoser får en mer patientcentrerad vård. Ansökan ska ha kommit in senast den 23 mars 2021.