Nyheter - [2021-02-23] Uppdaterad vägledning - Individens behov i centrum 

Uppdaterad vägledning - Individens behov i centrum 

Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum (IBIC) har uppdaterats och omfattar nu alla personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, som är i behov av stöd i sitt dagliga liv. utifrån SoL eller LSS.