Nyheter - [2021-03-16] Anpassad information om vaccination mot covid-19 för personer med funktionsnedsättning

Anpassad information om vaccination mot covid-19 för personer med funktionsnedsättning

Det finns information på lättläst svenska, teckentolkad, inläst information samt stöd i form av kommunikationskartor, bilder och symboler.