Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Inspelningar från seminarier - Sällsynta dagen 2021

En SÄLLSYNT DAG med fokus på sällsynta diagnoser Den sista februari varje år, i år den 28 februari, uppmärksammas sällsynta diagnoser över hela landet och i hela världen.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst, tillsammans med en mängd aktörer som arbetar inom vården eller annan stödfunktion i samhället samt dig som är patient, närstående eller annan intresserad ger möjlighet att på webben ta del av fakta, livsberättelser, intervjuer och musik – allt om sällsynta diagnoser .