Nyheter - [2021-03-25] Habilieringsersättning

Habilieringsersättning

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).