Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Välkommen till inspirerande möte om sällsynthet i Norden

Digitalt möte på engelska, den 12-13 april 2021

The Nordic Rare Disease Summit är ett digitalt möte. Syftet är att diskutera hur vi får snabbare tillgång till rätt diagnos och innovativa behandlingar för sällsynta hälsotillstånd. Mötet handlar också om hur vi kan stärka personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Missa inte detta tillfälle att höra det senaste från viktiga representanter för sällsynta diagnosföreningar, kliniker, forskare, politiker och andra beslutsfattare i Norden!