Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Välkommen till en digital informationskväll om Hypospadi

Onsdagen den 26/5 kl 18.00 – 20.00.

Webbinariet riktar sig främst till dig som är vuxen med hypospadi. Under kvällen kommer information presenteras om orsak, utredning och diagnostik, behandlingsmöjligheter samt pågående forskning. Det kommer finnas möjligheter att via chatt ställa frågor till föreläsarna.