Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Välkommen till ett webbinarium om Ärftligt Kavernom / Kavernöst angiom

Måndagen den 10/5 kl 13.00 – 16.00

Webbinariet riktar sig till patienter och anhöriga med ärftligt Kavernom. Programmet innehåller bla patientberättelser, föreläsningar om genetik, behandlingsmöjligheter och aktuell forskning.