Nyheter - [2021-04-09] Save the date! Livets möjligheter 2022

Save the date! Livets möjligheter 2022

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter.

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

CSD Mellansverige har ett långvarigt samarbete med Nka och är medpartners på kommande konferens. CSD Mellansverige kommer att representera samtliga Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser.