Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Årlig lägesrapport på funktionsområdet

Socialstyrelsens rapport ”Insatser och stöd till personer med funktions-
nedsättning, 2021”

Socialstyrelsens rapport ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021” med covid-19 i fokus. Den handlar bland annat om smitt­sprid­ningen bland personer med funktions­nedsättning och pandemins påverkan på stöden. I rapporten lyfts även frågor som rör handläggning, kostnadsutveckling och kvalitet i stöden