Nyheter - [2021-04-12] Årlig lägesrapport på funktionsområdet

Årlig lägesrapport på funktionsområdet

Socialstyrelsens rapport ”Insatser och stöd till personer med funktions-
nedsättning, 2021”

Socialstyrelsens rapport ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021” med covid-19 i fokus. Den handlar bland annat om smitt­sprid­ningen bland personer med funktions­nedsättning och pandemins påverkan på stöden. I rapporten lyfts även frågor som rör handläggning, kostnadsutveckling och kvalitet i stöden