Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Covid-19 och Downs syndrom

Socialstyrelsens faktablad om covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktions­nedsättning.

Den 6 april publicerade Socialstyrelsen ett faktablad om covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktions­nedsättning. I faktabladet finns en analys av hur många i dessa grupper som bekräftades smittade med covid-19 under 2020. Där finns även en analys av hur stor andel som avled med covid-19.