Nyheter - [2021-04-12] Covid-19 och Downs syndrom

Covid-19 och Downs syndrom

Socialstyrelsens faktablad om covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktions­nedsättning.

Den 6 april publicerade Socialstyrelsen ett faktablad om covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktions­nedsättning. I faktabladet finns en analys av hur många i dessa grupper som bekräftades smittade med covid-19 under 2020. Där finns även en analys av hur stor andel som avled med covid-19.