Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Kartläggning av kompetens i LSS-boenden

Den 24 april bjuder Socialstyrelsen och SKR till ett webbinarium där resultaten från Socialstyrelsens kartläggning av kompetens i LSS-boenden presenteras.

På webbinariumet medverkar representanter från Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Autism- och Aspergerförbundet, Inspektionen för vård och omsorg samt från Sveriges kommuner och regioner.