Nyheter - [2021-08-31] Indragna aktiviteter har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning

Indragna aktiviteter har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning

Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa. En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service.