Nyheter - [2021-09-09] Sällsyntafonden: Årets utlysning för ansökningar om forskningsmedel är öppen!

Lämna in din ansökan senast den 10 oktober -21.

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. Sällsynta hälsotillstånd innebär konsekvenser för många delar av livet, under livets olika faser. Därför behövs multidisciplinära samarbeten som tar helheten i beaktande. Stipendier

Ladda ned ansökningsblanketten nedan och inkom med ansökan senast den 10 oktober.

Vi ser fram emot era ansökningar!