Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Introduktionskurs sällsynta diagnoser och digital utbildning

Vill du lära dig mer om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar, men har svårt att komma ifrån?

Ågrenskas webbkurser Länk till annan webbplats.

Med Ågrenskas webbkurser kan du öka din kompetens när du vill och var du vill. Du har tillgång till våra kurser närhelst du önskar och kan genomföra den på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Streaming via länk Länk till annan webbplats.

Ågrenska erbjuder även arbetsgrupper möjligheten att följa utbildningsdagarna i samband med familjevistelser, samt ett urval av våra övriga kurser och föreläsningar, genom streaming via länk.