Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium om sällsynta tillstånd hos barn och ungdomar

Välkomna till en webbinarium, onsdagen den 6 oktober 2021

Centrum för sällsynta diagnoser bjuder in till en serie lunch-webbinarium om sällsynta tillstånd. Webbinariet riktar sig i första hand till dig som arbetar inom skolhälsovård och på ungdomsmottagningar, men är öppet för alla.