Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Call for abstracts – Livets möjligheter 2022

Välkommen att skicka in abstrakt till konferensen Livets möjligheter! Konferensen anordnas i Stockholm den 24-25 oktober 2022 och har temat ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Förhoppningen är att konferensen ska inspirera till ett liv med möjligheter för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.

Du som vill presentera projekt, forskning eller annat arbete inom din/er verksamhet kan nu skicka in ett abstrakt till konferensen.

Det finns tre olika presentationsformer: Seminarium (20 minuter), Workshop (40 minuter) och Poster. Vid inlämning av abstraktet får du välja önskad presentationsform (flera val är möjliga).

Abstraktet ska vara max 300 ord långt, exklusive disposition och förteckning över referenser.

Använd om möjligt rubrikerna:
• Bakgrund
• Syfte

  • Metod
  • Resultat
  • Slutsats
  • Eventuella referenser/källor

Lämna in abstrakt Länk till annan webbplats.

Sista dag för inlämning är den 15 juni 2022

Besked om accepterat abstrakt skickas ut löpande, men senast 1 september 2022.

Observera att det är Linnéuniversitetet som tar emot ditt inskickade abstrakt. En bekräftelse på att vi mottagit ditt abstrakt kommer därför komma från Linnéuniversitetet.

Anmälan

Alla accepterade presentatörer förväntas anmäla sig till konferensen. En del presentationer och abstrakt kommer efter konferensen att publiceras på Nka:s webbplats. Vissa föredrag kommer också att filmas och publiceras på www.anhoriga.se.

Läs mer om konferensen och temat

Läs mer om konferensen Länk till annan webbplats.

Läs mer om temat Länk till annan webbplats.

Vid frågor

Kontakta oss på mail: livetsmojligheter@anhoriga.se