Press - [2019-06-27] Personuppgiftshantering inom sjukvård och socialtjänst ses över