Press - [2019-07-08] Personer med hemofili och kvinnliga bärare i Sverige har högre risk att drabbas av ångest, smärta och depression, visar en studie av behandlingsmönster