Press - [2019-08-15] Regeringen tar initiativ gällande aktivitetsersättning